ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการการอบรม ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการการอบรม ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ด้วยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดการอบรม ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อให้บุคลากรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย มีใบอนุญาตใช้สัตว์ ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 และผู้ที่ได้ยื่นขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯไว้ แต่ยังไม่ผ่านการอบรมฯ ได้เข้าร่วมการอบรม
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

  1. เป็นผู้ปฏิบัติงานกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ในฐานะนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ผู้สอน
  2. เป็นผู้เสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
  3. เป็นผู้ควบคุมการเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
  4. เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
  5. เป็นผู้กำกับดูแลสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
  6. เป็นบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ตลอดหลักสูตร
  7. เป็นผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558
  8. เป็นบุคคลที่หน่วยงานต้นสังกัดเห็นชอบให้เข้าร่วมการอบรม

สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ http://labanimals.net/index.php/component/content/article/8-onsra/310-animaluse-28-2-62.html

ผู้รับผิดชอบ
สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02 561 2445 # 620 , 622
website : www.labanimals.net
E-mail: admin@labanimals.net

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *