กุมภาพันธ์ 13, 2018

IBC

     

 

ขั้นตอนการรับและประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการวิจัย

ขั้นตอนการดำเนินการหลังได้รับการอนุมัติรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ

ขั้นตอนการส่งและพิจารณาโครงการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ