กรกฎาคม 5, 2021

เลขทะเบียนใบประกาศการอบรม IRB

เลขทะเบียนใบประกาศสำหรับการอบรม IRB ระยะเวลา 6 ชั่วโมง

ใบเลขทะเบียน อบรมครั้งที่ 2-2565 วันที่ 21 ก.ค. 2565 (หมดอายุ 20 ก.ค. 2568)

ใบเลขทะเบียน อบรมคณะกรรมการและอนุกรรมการฯ มจธ. วันที่ 21 มี.ค. 2565 (หมดอายุ 20 มี.ค. 2568)

ใบเลขทะเบียน อบรมครั้งที่ 1-2565 วันที่ 8 ธ.ค. 2564 (หมดอายุ 7 ธ.ค. 2567)

ใบเลขทะเบียน อบรมครั้งที่ 1-2564 (รอบต่ออายุ) วันที่ 2 ส.ค. 2564 (หมดอายุ 1 ส.ค. 2567)

ใบเลขทะเบียน อบรมครั้งที่ 2-2563 วันที่ 23 ม.ค. 2563 (หมดอายุ 22 ม.ค. 2566)

ใบเลขทะเบียน อบรมครั้งที่ 1-2563 วันที่ 19 พ.ย. 2562 (หมดอายุ 18 พ.ย. 2565)

ใบเลขทะเบียน อบรมครั้งที่ 6-2562 วันที่ 11 ก.ย. 2562 (หมดอายุ 10 ก.ย. 2565)

ใบเลขทะเบียน อบรมครั้งที่ 5-2562 วันที่ 6 ส.ค. 2562 (หมดอายุ 5 ส.ค. 2565)

ใบเลขทะเบียน ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี อบรมวันที่ 2 ส.ค. 2562 (หมดอายุ 1 ส.ค. 2565)

เลขทะเบียนใบประกาศสำหรับการอบรม IRB ระยะเวลา 3 ชั่วโมง

ใบเลขทะเบียน โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย) วันที่ 7 ต.ค. 2565 (หมดอายุ 6 ต.ค. 2568)

ใบเลขทะเบียน คณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 31 พ.ค. 2565 (หมดอายุ 30 พ.ค. 2568)

ใบเลขทะเบียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 1 เม.ย. 2565 (หมดอายุ 31 มี.ค. 2568)

ใบเลขทะเบียน อบรมวันที่ 19 มี.ค. 2565 (หมดอายุ 18 มี.ค. 2568)

ใบเลขทะเบียน คณะครุศาสตร์ฯ อบรมวันที่ 15 ธ.ค. 2564 (หมดอายุ 14 ธ.ค. 2567)

ใบเลขทะเบียน บัณฑิตวิทยาลัยและนวัตกรรม อบรมวันที่ 3 ธ.ค. 2564 (หมดอายุ 2 ธ.ค. 2567)

ใบเลขทะเบียน โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย) อบรมวันที่ 19 พ.ย. 2564 (หมดอายุ 18 พ.ย. 2567)

ใบเลขทะเบียน คณะวิทยาศาสตร์ อบรมวันที่ 5 พ.ย. 2564 (หมดอายุ 4 พ.ย. 2567)

ใบเลขทะเบียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมวันที่ 6 ก.ย. 2564 (หมดอายุ 5 ก.ย. 2567)

ใบเลขทะเบียน คณะครุศาสตร์ฯ อบรมวันที่ 27 มี.ค. 2564 (หมดอายุ 26 มี.ค. 2567)

ใบเลขทะเบียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมวันที่ 28 ก.พ. 2564 (หมดอายุ 27 ก.พ. 2567)

ใบเลขทะเบียน คณะวิทยาศาสตร์ อบรมวันที่ 29 ม.ค. 2564 (หมดอายุ 28 ม.ค. 2567)

ใบเลขทะเบียน บัณฑิตวิทยาลัยและนวัตกรรม อบรมวันที่ 26 พ.ย. 2563 (หมดอายุ 25 พ.ย. 2566)

ใบเลขทะเบียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อบรมวันที่ 23 พ.ย. 2563 (หมดอายุ 22 พ.ย. 2566)

ใบเลขทะเบียน บัณฑิตวิทยาลัยและนวัตกรรม อบรมวันที่ 13 พ.ย. 2563 (หมดอายุ 12 พ.ย. 2566)

ใบเลขทะเบียน บัณฑิตวิทยาลัยและนวัตกรรม อบรมวันที่ 30 ต.ค. 2563 (หมดอายุ 29 ต.ค. 2566)

ใบเลขทะเบียน คณะศิลปศาสตร์ อบรมวันที่ 19 ต.ค. 2563 (หมดอายุ 18 ต.ค. 2566)

ใบเลขทะเบียน FIBO อบรมวันที่ 16 ต.ค. 2563 (หมดอายุ 15 ต.ค. 2566)

ใบเลขทะเบียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อบรมวันที่ 30 ก.ย. 2563 (หมดอายุ 29 ก.ย. 2566)

ใบเลขทะเบียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมวันที่ 15 พ.ค. 2563 (หมดอายุ 14 พ.ค. 2566)

ใบเลขทะเบียน คณะครุศาสตร์ฯ อบรมวันที่ 30 เม.ย. 2563 (หมดอายุ 29 เม.ย. 2566)

ใบเลขทะเบียน คณะวิทยาศาสตร์ อบรมวันที่ 30 มี.ค. 2563 (หมดอายุ 29 มี.ค. 2566)

ใบเลขทะเบียน คณะครุศาสตร์ฯ อบรมวันที่ 14 มี.ค. 2563 (หมดอายุ 13 มี.ค. 2566)

ใบเลขทะเบียน บัณฑิตวิทยาลัยและนวัตกรรม อบรมวันที่ 18 ต.ค. 2562 (หมดอายุ 17 ต.ค. 2565)

ใบเลขทะเบียน บัณฑิตวิทยาลัยและนวัตกรรม อบรมวันที่ 27 ก.ย. 2562 (หมดอายุ 26 ก.ย. 2564)

ใบเลขทะเบียน FIBO อบรมวันที่ 2 ก.ย. 2562 (หมดอายุ 1 ก.ย. 2564)