กรกฎาคม 5, 2021

เลขทะเบียนใบประกาศการอบรม IRB

เลขทะเบียนใบประกาศสำหรับการอบรม IRB ระยะเวลา 6 ชั่วโมง

ว/ด/ป อบรมรอบอบรมว/ด/ป ใบประกาศนียบัตรหมดอายุเลขทะเบียนใบประกาศนียบัตร
29 พ.ย. 2566ครั้งที่ 1/256728 พ.ย. 2569คลิก
20 ก.ย. 2566ครั้งที่ 1/256619 ก.ย. 2569คลิก
7 ส.ค. 2566สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์6 ส.ค. 2569คลิก
19 ก.ค. 2566สำหรับคณะกรรมการและอนุกรรมการฯ มจธ.18 ก.ค. 2569คลิก
21 ก.ค. 2565ครั้งที่ 2/2565 (ราชบุรี)20 ก.ค. 2568คลิก
21 มี.ค. 2565 สำหรับคณะกรรมการและอนุกรรมการฯ มจธ.20 มี.ค. 2568คลิก
8 ธ.ค. 2564 ครั้งที่ 1/25657 ธ.ค. 2567คลิก
2 ส.ค. 2564 ครั้งที่ 1/2564 (รอบต่ออายุ)1 ส.ค. 2567คลิก
23 ม.ค. 2563 ครั้งที่ 2/256322 ม.ค. 2566คลิก
19 พ.ย. 2562 ครั้งที่ 1/256318 พ.ย. 2565คลิก
11 ก.ย. 2562 ครั้งที่ 6/256210 ก.ย. 2565คลิก
6 ส.ค. 2562 ครั้งที่ 5/25625 ส.ค. 2565คลิก
2 ส.ค. 2562ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี1 ส.ค. 2565คลิก

เลขทะเบียนใบประกาศสำหรับการอบรม IRB ระยะเวลา 3 ชั่วโมง

ว/ด/ป อบรมคณะ/สำนัก/สถาบันว/ด/ป ใบประกาศนียบัตรหมดอายุเลขทะเบียนใบประกาศนียบัตร
23 มี.ค. 2567คณะครุศาสตร์ฯ22 มี.ค. 2570คลิก
9 พ.ย. 2566โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย)8 พ.ย. 2569คลิก
25 มี.ค. 2566คณะครุศาสตร์ฯ24 มี.ค. 2569คลิก
1 ธ.ค. 2565
บัณฑิตวิทยาลัยและนวัตกรรม30 พ.ย. 2568คลิก
7 ต.ค. 2565 โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย) 6 ต.ค. 2568คลิก
31 พ.ค. 2565 คณะวิทยาศาสตร์ 30 พ.ค. 2568คลิก
1 เม.ย. 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 31 มี.ค. 2568คลิก
19 มี.ค. 2565 คณะครุศาสตร์ฯ18 มี.ค. 2568คลิก
15 ธ.ค. 2564 คณะครุศาสตร์ฯ4 ธ.ค. 2567คลิก
3 ธ.ค. 2564 บัณฑิตวิทยาลัยและนวัตกรรม2 ธ.ค. 2567คลิก
19 พ.ย. 2564 โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย)18 พ.ย. 2567คลิก
5 พ.ย. 2564 คณะวิทยาศาสตร์4 พ.ย. 2567คลิก
6 ก.ย. 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ5 ก.ย. 2567คลิก
27 มี.ค. 2564คณะครุศาสตร์ฯ26 มี.ค. 2567คลิก
28 ก.พ. 2564คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ27 ก.พ. 2567คลิก
29 ม.ค. 2564คณะวิทยาศาสตร์28 ม.ค. 2567คลิก
26 พ.ย. 2563บัณฑิตวิทยาลัยและนวัตกรรม25 พ.ย. 2566คลิก
23 พ.ย. 2563คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์22 พ.ย. 2566คลิก
13 พ.ย. 2563บัณฑิตวิทยาลัยและนวัตกรรม 12 พ.ย. 2566คลิก
30 ต.ค. 2563 บัณฑิตวิทยาลัยและนวัตกรรม29 ต.ค. 2566คลิก
19 ต.ค. 2563คณะศิลปศาสตร์18 ต.ค. 2566คลิก
16 ต.ค. 2563FIBO 15 ต.ค. 2566คลิก
30 ก.ย. 2563คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์29 ก.ย. 2566คลิก
15 พ.ค. 2563คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ14 พ.ค. 2566คลิก
30 เม.ย. 2563คณะครุศาสตร์ฯ29 เม.ย. 2566คลิก
30 มี.ค. 2563คณะวิทยาศาสตร์29 มี.ค. 2566คลิก
14 มี.ค. 2563คณะครุศาสตร์ฯ13 มี.ค. 2566คลิก
18 ต.ค. 2562 บัณฑิตวิทยาลัยและนวัตกรรม17 ต.ค. 2565คลิก
27 ก.ย. 2562 บัณฑิตวิทยาลัยและนวัตกรรม26 ก.ย. 2564คลิก
2 ก.ย. 2562FIBO1 ก.ย. 2564คลิก