ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการของสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งที่ 4(BSO-IV)
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางชีวภาพของสถานปฏิบัติการ มจธ. ประจำปีงบประมาณ 2562