มิถุนายน 4, 2021

IACUC

คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) มจธ.

คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ให้การพิจารณารับรองด้านจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สำหรับโครงการวิจัย การเรียนการสอนที่ดำเนินการต่อสัตว์หรือซากสัตว์หรือชีววัตถุจากสัตว์ของ อาจารย์/นักวิจัย/นักศึกษา มจธ.


แจ้งข่าว และประชาสัมพันธ์