รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง นักพัฒนาการศึกษา      จำนวน 1 อัตรา

สังกัด สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร สำนักงานอธิการบดี

ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

* สามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ *

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ กฎหมาย

2. มีความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลการวิจัย เช่น การวิจัยในมนุษย์ การวิจัยในสัตว์และพืช และความปลอดภัยทางชีวภาพ

3. มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

4. สามารถพูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

5. หากได้รับการอบรมในหลักสูตรดังนี้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

          5.1 ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

          5.2 ด้านจริยธรรมในมนุษย์

          5.3 ด้านจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ (มีใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

          ส่งเสริมจรรยาบรรณ จริยธรรมและธรรมาภิบาล ด้านการวิจัยที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต มนุษย์ สัตว์ พืช ความปลอดภัยทางชีวภาพ และความชื่อสัตว์ในการวิจัย (Research Integrity) และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

อัตราเงินเดือน

          คุณวุฒิปริญญาโท          24,000 บาท

วิธีการสมัครงาน สามารถส่งเอกสารดังต่อไปนี้ 1. resume 2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา 3. สำเนาบัตรประชาชน 4. สำเนาทะเบียนบ้าน

มาที่ อีเมลล์: kanitha.suk@kmutt.ac.th หรือ namol.vor@mail.kmutt.ac.th

หรือติดต่อสมัครงานด้วยตัวเองที่ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร สำนักงานอธิการบดี, ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี, มจธ.บางมด

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-470-9623

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *