ขั้นตอนการส่งเอกสารประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. ผ่านระบบอีเมล

สืบเนื่องจากมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ยังคงสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB) ตามปกติ

ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์วิธีการรับข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบต่างๆเพื่อขอรับการประเมินโครงการวิจัยที่เข้าข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ผ่านระบบอีเมล รายละเอียดดังภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

  1. เอกสารทั้งหมดส่งเป็นไฟล์ MS Word (ยกเว้น ใบประกาศนียบัตร และเอกสารสอบผ่านโครงร่างงานวิจัย ให้ส่งเป็นไฟล์ pdf)
  2. ขอให้นักวิจัยส่งเอกสารประกอบการประเมินไปยังผู้ประสานงานของคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำ คณะ/สำนัก/สถาบัน ตามอีเมลที่ระบุในแผ่นประชาสัมพันธ์ หรือ หากหน่วยงานของนักวิจัยท่านใดไม่มีคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำ คณะ/สำนัก/สถาบัน ขอให้ส่งเอกสารประกอบการประเมินมายังอีเมล ethics@mail.kmutt.ac.th
  3. โปรดส่งเอกสารการประเมิน 1 อีเมล ต่อ 1 โครงการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *