ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมตามประกาศ นโยบายจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) พ.ศ. 2564

ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องนโยบายจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) พ.ศ. 2564 บังคับใช้เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ข้อ 19 (1) กำหนดให้ผู้วิจัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติที่เหมาะสมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและมีใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมที่ยังมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้รับรองหลักสูตรหลักสูตร Responsible conduct of Research ของ The Collaborative Institutional Training Initiative (CITI Program) เพื่อใช้ฝึกอบรมเชิงทฤษฎีแก่ ผู้วิจัย บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี และหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยของสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำหรับการฝึกอบรมเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี (นักศึกษาระดับปริญญาตรีเลือกเรียนเพียง 1 หลักสูตรตามความสมัครใจ) โดยมีเงื่อนไขในการฝึกอบรมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติตามประเภทของบุคลากร (รายละเอียดตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์)


ขั้นตอนการฝึกอบรมหลักสูตร Responsible Conduct of Research ด้วย CITI Program

ขั้นตอนการฝึกอบรมหลักสูตรจริยธรรมวิจัย01 และจริยธรรมวิจัย02 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช. (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเท่านั้น)

สามารถเข้าฝึกอบรมได้ที่
1.CITI Program https://www.citiprogram.org
2. สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต https://elearn.career4future.com

เอกสารเพิ่มเติม
1. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายจริยธรรมการวิจัย พ.ศ. 2564 https://bit.ly/3zvxcEc
2. คู่มือการใช้งาน CITI Program https://bit.ly/3ifJBGN

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลวิจัย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
โทร. 0-2470-9623
อีเมล์: keerati.pin@mail.kmutt.ac.th
เว็บไซต์ : https://ethics.kmutt.ac.th/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *