📣📣📣ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตใช้/ผลิตสัตว์ฯ ผ่านเว็บไซต์

(สำหรับผู้สอบผ่านการอบรมหลักสูตร “ขอรับใบอนุญาตใช้/ผลิตสัตว์ฯ” ที่จัดโดย สพสว. เรียบร้อยแล้ว)

ตามที่กฏกระทรวง เรื่อง การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใช้หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2566 ได้ให้ไว้ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2566 และลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 มีผลทำให้ผู้สอบผ่านการอบรมหลักสูตร “ขอรับใบอนุญาตใช้/ผลิตสัตว์ฯ” ที่จัดโดย สพสว. เรียบร้อยแล้ว สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตใช้/ผลิตสัตว์ฯ ผ่านเว็บไซต์ สพสว. ได้ ที่ Link: https://thaiiacuc.nrct.go.th โดยทำตามคู่มือการขอรับใบอนุญาตใช้/ผลิตสัตว์ฯ

📋คู่มือการขอรับใบอนุญาตใช้/ผลิตสัตว์ฯ ที่ Link: https://kmutt.me/b5TJBrn

📌หมายเหตุ: กรณีท่านมีแผนดำเนินโครงการที่ดำเนินการต่อสัตว์ฯ ในอนาคต แต่ยังไม่เคยผ่านการอบรมและไม่มีใบรับคำขอรับใบอนุญาตใช้/ผลิตสัตว์ฯ โปรดทำตามขั้นตอนในคู่มือการลงทะเบียน OpenID ที่ Link: https://thaiiacuc.nrct.go.th/docs/thaiiacuc-digital-id-manual.pdf

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.)
โทร 0-2470-9623 อีเมล์ ibc-iacuc@kmutt.ac.th
LINE Official: @660tgdwz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *