หลักสูตรการอบรมออนไลน์ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” สำหรับ อาจารย์/นักวิจัย/นักศึกษา มจธ.

งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม
“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับอาจารย์/นักวิจัย/นักศึกษา มจธ. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม โดย
ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม มีอายุ 3 ปี และ ใช้ประกอบการขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ภายใน มจธ. เท่านั้น

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. รับรองหลักสูตรการอบรมออนไลน์ ดังนี้

1. Thai MOOC (หลักสูตรภาษาไทย)    

  • สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท

  • รายวิชาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น (รหัสรายวิชา NU042) โดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2. MU-HSR Online Training (หลักสูตรภาษาไทย)

  • สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก/ อาจารย์/ นักวิจัย

  • หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในคน โดย ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล

3. CITI Program (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

  • สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก/ อาจารย์/ นักวิจัย

  • Human Subjects Research (HSR), The Collaborative Institutional Training Initiative

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Line ID : @660tgdwz
โทร : 0-2470-9623
อีเมล : irb@kmutt.ac.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *