เอกสารสื่อการประชาสัมพันธ์

เรื่อง การวิจัยในมนุษย์ คืออะไร

2020-4-30-A4-แผ่น ปชส. IRB
2020-7-13-A4-แผ่น ปชส. IRB-ภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเต็มรูปได้ที่ คลิกที่นี่

——————————————————————————————————————–

เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เอกสารสื่อการประชาสัมพันธ์ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
เอกสารสื่อการประชาสัมพันธ์ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเต็มรูปได้ที่ คลิ้กที่นี่

Principles of Human Research Ethics

Click here to download