เอกสารสื่อการประชาสัมพันธ์

เรื่อง การวิจัยในมนุษย์ คืออะไร

2020-4-30-A4-แผ่น ปชส. IRB
2020-7-13-A4-แผ่น ปชส. IRB-ภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเต็มรูปได้ที่ คลิกที่นี่

——————————————————————————————————————–

เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เอกสารสื่อการประชาสัมพันธ์ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
เอกสารสื่อการประชาสัมพันธ์ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเต็มรูปได้ที่ คลิ้กที่นี่


เรื่อง นักวิจัยภายนอกขอเก็บข้อมูล มจธ.

แผ่นปชส.นักวิจัยภายนอกขอเก็บข้อมูล มจธ.
แผ่นปชส.นักวิจัยภายนอกขอเก็บข้อมูล มจธ.
แผ่นปชส.นักวิจัยภายนอกขอเก็บข้อมูล มจธ.
แผ่นปชส.นักวิจัยภายนอกขอเก็บข้อมูล มจธ.

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเต็มรูปได้ที่ คลิกที่นี่


เรื่อง การส่งประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. (IRB) ผ่านระบบ Email

การส่งประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. (IRB) ผ่านระบบ Email

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเต็มรูปได้ที่ คลิกที่นี่