เอกสารสื่อการประชาสัมพันธ์

เรื่อง นักวิจัยภายนอกขอเก็บข้อมูล มจธ.

แผ่นปชส.นักวิจัยภายนอกขอเก็บข้อมูล มจธ.
แผ่นปชส.นักวิจัยภายนอกขอเก็บข้อมูล มจธ.
แผ่นปชส.นักวิจัยภายนอกขอเก็บข้อมูล มจธ.
แผ่นปชส.นักวิจัยภายนอกขอเก็บข้อมูล มจธ.

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเต็มรูปได้ที่ คลิกที่นี่


เรื่อง การส่งประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. (IRB) ผ่านระบบ Email

การส่งประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. (IRB) ผ่านระบบ Email

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเต็มรูปได้ที่ คลิกที่นี่


ขั้นตอนการขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ.