พฤศจิกายน 11, 2022

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพ มจธ.

เลขทะเบียนใบประกาศการอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานปฏิบัติการระดับ 2

เลขทะเบียนใบประกาศการอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานปฏิบัติการระดับ 2 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 8-9 กันยายน 2565 (ใบประกาศหมดอายุวันที่ 8 กันยายน 2568)

เลขทะเบียนใบประกาศการอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานปฏิบัติการระดับ 2 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 (ใบประกาศหมดอายุวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568)

List of participants who have passed biosafety principle and practices training 1/2019 (English Program) Friday 14th December 2018 (The certificate expires on December 13, 2021)

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานปฏิบัติการระดับ 2 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562(ใบประกาศหมดอายุวันที่ 29 พฤษภาคม 2565)

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานปฏิบัติการระดับ 2 ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 5-6 กันยายน 2562 (ใบประกาศหมดอายุวันที่ 7 กันยายน 2565)