การอบรมออนไลน์ “ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์ “ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ซึ่งทุกท่านสามารถศึกษาข้อมูลด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้ โดยลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ และเมื่อทำแบบทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม 

          ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบเอกสารขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. ได้

          มี 2 หลักสูตร ดังนี้

          1 หลักสูตร LMS โดย สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Link: >> http://ohrs.nrct.go.th/E-learning

          2 CITI Program (The Collaborative Institutional Training Initiative)

โดยเลือกหัวข้อการอบรมใน Question 8 : Human Subjects Research (HSR)

          – BioMed-Social Sci for Bachelor and Master Students (3)  

          (3) สำหรับนักศึกษา มจธ. ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

          – BioMed-Social Sci for Ph.D Student, Research and Lecturer (4)  

          (4) สำหรับอาจารย์/นักวิจัย/นักศึกษาระดับปริญญาเอก มจธ.

Link: >> https://about.citiprogram.org/en/homepage/

ดาวโหลดคู่มือการใช้งาน CITI Program ได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1–fK70nkaj7EYe8ehIwQ2HrYLI8Y1Jp5/view

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย

โทร : 0-2470-9623 Email : ethics@mail.kmutt.ac.th

15 thoughts on “การอบรมออนไลน์ “ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *