การอบรมออนไลน์. “ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์ การอบรมออนไลน์ “ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ผ่านระบบ CITI Program (The Collaborative Institutional Training Initiative) สำหรับอาจารย์/นักวิจัย/นักศึกษา มจธ. ซึ่งทุกท่านสามารถศึกษาข้อมูลด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้ โดยลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ และเมื่อทำแบบทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม 

          ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบเอกสารขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. ได้         

โดยเลือกหัวข้อการอบรมใน Question 8 : Human Subjects Research (HSR) และเลือกสถานะของผู้เข้าอบรม ดังนี้

  • Biomedical Researchers สำหรับนักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
  • Social-Behavioral-Educational Researchers สำหรับนักวิจัยสาขาสังคมศาสตร์และการศึกษา
  • BioMed-Social Sci for Bachelor and Master Students สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
  • BioMed-Social Sci for Ph.D Student, Research and Lecturer สำหรับอาจารย์/นักวิจัย/นักศึกษาระดับปริญญาเอก
  • IRB Members สำหรับกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Link CITI Program : https://about.citiprogram.org/en/homepage/

คู่มือการใช้งาน CITI Program : https://drive.google.com/file/d/1–fK70nkaj7EYe8ehIwQ2HrYLI8Y1Jp5/view

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Line ID : @660tgdwz

7 thoughts on “การอบรมออนไลน์. “ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *