ช่องทางการส่งโครงการเพื่อประเมินจริยธรรมการวิจัย (มนุษย์/ สัตว์/ จุลินทรีย์และพืช)

ช่องทางการส่งโครงการเพื่อขอประเมินจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ สัตว์จุลินทรีย์และพืช โดยนักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการและเอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของโครงการต่อคณะกรรมการฯ โดยส่งเป็นเอกสารฉบับจริงมาที่
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี มจธ.
โทร 02-470-9623

หรือในรูปแบบ electronic file มายัง e-mail ต่อไปนี้ 

งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics)
ethics@mail.kmutt.ac.th

งานความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety)
ibc-iacuc@mail.kmutt.ac.th

การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (Animal Research Ethics)
ibc-iacuc@mail.kmutt.ac.th

งานจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity)
keerati.pin@mail.kmutt.ac.th

เนื่องจากระบบ Protocol Submission (BPS) อยู่ระหว่างการพัฒนาและยังไม่พร้อมใช้งาน หากหัวหน้าโครงการที่ส่งเอกสารโครงการผ่านระบบ BPS แล้ว และยังไม่ได้รับการอนุมัติโครงการสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ตามข้อมูลที่แจ้งในข้างต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *