ขอเชิญร่วมงานเสวนา “ตามทันสถานการณ์ COVID-19 กับการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง”

Update ความรู้เรื่องการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ร่วมถึงความเข้าใจในความหลากหลายของไวรัสที่พบในสัตว์ และความสัมพันธ์กับ COVID-19 ในกลุ่มสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

พร้อมติดตามความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาวัคซีน COVID-19 ของประเทศไทยในปัจจุบัน  

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร
นายกสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองแห่งประเทศไทย
– ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.น.สพ.วิทวัช วิริยะรัตน์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
– ดร.สพญ.ฌัลลิกา แก้วบริสุทธิ์
กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์ไบโอเทค  

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมทาง online ***ไม่มีค่าใช้จ่าย***
ได้ที่
https://meeting-nstda.webex.com/meeting-nstda/j.php?RGID=r174405ea912187a681a98e75ef9b1aa5 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย (ORI) 
โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 71844 (คุณณัฐพัชร์)
E-mail: ORI@nstda.or.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *