ตุลาคม 12, 2022

รอบการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity)

ตารางรอบการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ครั้งที่วัน เดือน ปีหัวข้อการฝึกอบรมลงทะเบียนอบรม
413 พฤษภาคม 2567การบันทึกข้อมูลงานวิจัย
(THAI)
รายชื่อผู้ผ่านการอบรม
510 July 2024Supervision and Mentoring
(English)
ยังไม่เปิดลงทะเบียน
623 กันยายน 2567Plagiarism and Peer Review Ethics
(THAI)
ยังไม่เปิดลงทะเบียน
18 November 2023Publication Practices and Publication Ethics
(English)
รายชื่อผู้ผ่านการอบรม
222 มกราคม 2567Publication Ethics and Authorship
(THAI)
รายชื่อผู้ผ่านการอบรม
326 March 2024  Data Management
(English)
รายชื่อผู้ผ่านการอบรม

ตารางรอบการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัยประจำปี พ.ศ.2566

ครั้งที่วัน เดือน ปีหัวข้อการฝึกอบรมลงทะเบียนอบรม
123 มกราคม 66Research Misconductรายชื่อผู้ผ่านการอบรม
216 มีนาคม 66Plagiarism & Self-Plagiarism (E)รายชื่อผู้ผ่านการอบรม
322 พฤษภาคม 66Publication Ethics and Research Misconductรายชื่อผู้ผ่านการอบรม
415 มิถุนายน 66Publication Ethics and Research Misconduct (E)รายชื่อผู้ผ่านการอบรม
525 กรกฎาคม 66Data managementรายชื่อผู้ผ่านการอบรม
618 กันยายน 66Peer Review Ethicsรายชื่อผู้ผ่านการอบรม


ตารางรอบการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัยประจำปี พ.ศ.2565

ครั้งที่วัน เดือน ปีหัวข้อการฝึกอบรมลงทะเบียนอบรม
146 ธันวาคม 65Supervision and Mentoring (E)รายชื่อผู้ผ่านการอบรม
1321 พฤศจิกายน 65การบันทึกข้อมูลการวิจัยรายชื่อผู้ผ่านการอบรม
1217 ตุลาคม 65Authorshipรายชื่อผู้ผ่านการอบรม
1119 กันยายน 65Peer Review Ethicsรายชื่อผู้ผ่านการอบรม
1018 สิงหาคม 65Plagiarism & Self-Plagiarism (E)รายชื่อผู้ผ่านการอบรม
พิเศษ5 สิงหาคม 65Current Trends in Bioethics: Toward Integrative and Data-Driven Approaches with Global Standards (E)รายชื่อผู้ผ่านการอบรม
920 กรกฎาคม 65Data managementรายชื่อผู้ผ่านการอบรม
820 มิถุนายน 65Research Misconductรายชื่อผู้ผ่านการอบรม
727 พฤษภาคม 65Research Misconduct (E)รายชื่อผู้ผ่านการอบรม
625 เมษายน 65Plagiarismรายชื่อผู้ผ่านการอบรม
522 มีนาคม 65Publication Ethicsรายชื่อผู้ผ่านการอบรม
421 กุมภาพันธ์ 65Conflict of Interest
& Collaborative Research
รายชื่อผู้ผ่านการอบรม
317 มกราคม 65Research Misconductรายชื่อผู้ผ่านการอบรม
216 ธันวาคม 64Plagiarism & Self-Plagiarism (E)รายชื่อผู้ผ่านการอบรม
122 พฤศจิกายน 64Plagiarism
& Peer Review
รายชื่อผู้ผ่านการอบรม