กุมภาพันธ์ 13, 2018

IRB

 

การส่งประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. (IRB) ผ่านระบบ Email

การส่งประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. (IRB) ผ่านระบบ Email