กุมภาพันธ์ 13, 2018

IACUCchart

 

ขั้นตอนการรับและประเมินโครงการที่มีการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ขั้นตอนการดำเนินการหลังได้รับการอนุมัติรับรองแล้ว