สพสว.วช. ย่อมาจากอะไร

ตอบ  สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

This entry was posted in . Bookmark the permalink.