มกราคม 11, 2018

บุคลากร

รศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร
(Assoc. Prof. Dr. Bundit Fungtammasan)
ประธานคณะทำงานจัดทำนโยบายจริยธรรมการวิจัย
และส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย


Email : bundit.fun@kmutt.ac.th
Tel. : 024708309-10 ต่อ 4101, 024708004
รศ.ดร.วนิดา พวกุล
(Assoc. Prof. Dr. Vanida Bhavakul)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์Email : vanida.bha@kmutt.ac.th
Tel. : 0-2470-9663
รศ.ดร.สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์
(Assoc.Prof.Dr.Supapon Cheevadhanarak)
– ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ฯ
– ประธานคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ
– คณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานจัดทำนโยบายจริยธรรมการวิจัยฯ
Email : supapon.che@mail.kmutt.ac.th
Tel. : 0-2470-7470

งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB)

ดร.ปภาพิต หิรัญสิริสวัสดิ์
(Dr.Papapit Hirunsirisawat)
เลขานุการ IRBTel. : 0-2470-9688
Email : papapit.ing@mail.kmutt.ac.th
จิตรลดา พิศาลสังฆคุณ
(Chitlada Pisansungkakoon)
เจ้าหน้าที่ประสานงาน IRB
– ติดตามโครงการที่ส่งประเมิน


Tel. : 0-2470-9623
Email : chitlada.pis@mail.kmutt.ac.th, irb@kmutt.ac.th
กษวรรณ เรืองทินกร
(Kasawan Ruangtinakorn)
เจ้าหน้าที่ประสานงาน IRB
– ปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ
– ต่ออายุ และแจ้งปิดโครงการ
– จัดอบรม
Tel. : 0-2470-9623
Email : kasawan.rua@mail.kmutt.ac.th, irb@kmutt.ac.th
อรณีย์ ฤทธิ์สยอง
(Oranee Ritsayong)
เจ้าหน้าที่ประสานงาน IRB
– รับโครงการเข้าประเมิน
– ประสานงานนักวิจัยภายนอกขอเก็บข้อมูลบุคลากร/นักศึกษา มจธ.
Tel. : 0-2470-9623
Email : oranee.rit@mail.kmutt.ac.th, irb@kmutt.ac.th

งานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC)

ณมล วรปรีดา
(Namol Vorapreeda)
– เลขานุการ IBC
– ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ IRB
– กรรมการ IACUC
– คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ RI

Tel. : 0-2470-9623
Email : namol.vor@mail.kmutt.ac.th
ธนภรณ์ อุสาหะ
(Tanaporn Ausaha)
ผู้ช่วยเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ประสานงาน IBC
– รับโครงการเข้าประเมิน
– ต่ออายุโครงการ และแจ้งปิดโครงการ
– จัดอบรม

Tel. : 0-2470-9623
Email : tanaporn.ausa@kmutt.ac.th,
ibc-iacuc@kmutt.ac.th

งานจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (IACUC)

วีรยุทธ โตสิงหราช
(Weerayut Tosingharach)
เจ้าหน้าที่ประสานงาน IACUC
– รับโครงการเข้าประเมิน
– ต่ออายุโครงการ และแจ้งปิดโครงการ
– จัดอบรม
Tel. : 0-2470-9623
Email : weerayut.tosi@kmutt.ac.th,
ibc-iacuc@kmutt.ac.th

งานจริยธรรมการวิจัย (RI)

กีรติ พินิจเศรษฐวงศ์
(Keerati Pinijsattawong)
เจ้าหน้าที่ประสานงาน RI
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ RI

Tel. : 0-2470-9623
Email : keerati.pin@mail.kmutt.ac.th