มกราคม 10, 2018

ติดต่อเรา

งานจรรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย

ที่อยู่: สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126
ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

โทรศัพท์: 02-470-9623

E-mail: ethics@mail.kmutt.ac.th

Website: https://ethics.kmutt.ac.th

Line ID: @660tgdwz

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ส่งข้อความ