มกราคม 10, 2018

ติดต่อเรา

งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย

อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 7
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

โทร. 0-2470-9623

Email
RI : keerati.pin@mail.kmutt.ac.th
IRB : irb@kmutt.ac.th
IBC & IACUC : ibc-iacuc@kmutt.ac.th

Line Official : @660tgdwz