กุมภาพันธ์ 14, 2018

อบรมภายใน มจธ.

แผนการจัดอบรมปี 2566 / 2023

ของฝ่ายจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร 

ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี