มีนาคม 30, 2023

ขั้นตอนการดำเนินการ

  • ขั้นตอนการพิจารณาและประเมินโครงการใหม่ (Initial Review) และ โครงการที่ได้รับการรับรองแล้ว (Continuing Review) ได้แก่ การปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ และการรายงานความก้าวหน้าและขอต่ออายุใบรับรองโครงการ/แจ้งปิดโครงการ
  • ระยะเวลาในการประเมินโครงการ แบบยกเว้น (Exemption Review) แบบยกเว้น (Expedited Review) และ แบบเต็มรูปแบบ (Full Board Review)
  • การระบุเนื้อหาในอีเมล การเตรียมเอกสาร และ การส่งเอกสาร