การอบรมออนไลน์เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ตามประกาศ มจธ. เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ยังคงสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB) ตามปกติ
ขอแจ้งการอบรมออนไลน์ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (เฉพาะช่วงการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ดังภาพประกอบ

การอบรมออนไลน์เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

  1. เมื่อครบช่วงเวลาที่กำหนด (วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563) เจ้าหน้าที่จะจัดส่งหมายเลขใบประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมให้ทราบทาง Email ที่ลงทะเบียน
  2. นักศึกษาสามารถกรอกหมายเลขใบประกาศนียบัตรแทนการแนบสำเนาใบประกาศนียบัตรเพื่อส่งประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. (IRB)
  3. ใบประกาศนียบัตรฉบับจริงสามารถติดต่อขอรับได้ที่คณะ/สำนักของท่าน เมื่อมหาวิทยาลัยเปิดทำการตามปกติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *