การส่งประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. (IRB) (เฉพาะช่วงการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ตามประกาศ มจธ. เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ยังคงสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB) ตามปกติ

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการรับข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบต่างๆ เป็น Electronic File โดยคณะกรรมการฯจะพิจารณา/รับรองโครงการและแจ้งผลการรับรองผ่านทาง ผ่าน Email : ethics@mail.kmutt.ac.th ดังภาพประกอบ

การส่งประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. (IRB) (เฉพาะช่วงการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

  1. เอกสารทั้งหมดส่งเป็นไฟล์ MS Word (ยกเว้น ใบประกาศนียบัตร และ เอกสารสอบผ่านโครงร่างงานวิจัย เป็น ส่งเป็นไฟล์ pdf)
  2. การลงนาม หากไม่สะดวกใช้อิเล็คทรอนิกส์ไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อในการลงนามได้
  3. นักวิจัยสามารถส่งโครงการมายัง สวนพ. ตาม Email ที่ระบุ โดยไม่ต้องส่งผ่านคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำคณะ/สำนัก
  4. โปรดส่งเอกสารการประเมิน 1 Email ต่อ 1 โครงการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *