ประชาสัมพันธ์ช่องการการรับข้อเสนอโครงการและการติดต่อกับงานจรรยาบรรณและธรรมภิบาลการวิจัย

ประชาสัมพันธ์ช่องการการรับข้อเสนอโครงการและการติดต่อกับงานจรรยาบรรณและธรรมภิบาลการวิจัย

ตามประกาศ มจธ. เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 ได้แจ้งให้การปิดสถานที่ของ มจธ. เป็นการชั่วคราวระหว่าง วันที่ 23 มีนาคม -12 เมษายน 2563 นั้น งานจรรยาบรรณวิจัยและธรรมมาภิบาล สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ยังคงสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB) คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ฯ (คกส.) และ คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC) ตามปกติ

ขอให้ยื่นเอกสารต่างๆ ประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการฯ ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มายังสำนักงานฯ ที่ e-mail ต่อไปนี้
1) งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์: ethics@mail.kmutt.ac.th
2) งานความปลอดภัยทางชีวภาพ: mananchaya.pis@mail.kmutt.ac.th
3) งานที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์: kittiya.wongyai@mail.kmutt.ac.th
ส่วนงานจริยธรรมการวิจัย สามารถติดต่อได้ที่ : keerati.pin@mail.kmutt.ac.th

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติรับรองโครงการยังเป็นไปตามขั้นตอนปกติ
ส่วนการแจ้งผลการพิจารณาจะแจ้งถึงผู้ยื่นโครงการเสนอเพื่อขอการพิจารณา ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เช่นกัน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2470-9623
LINE ID: @660tgdwz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *