ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานปฏิบัติการระดับ 2 ครั้งที่ 2/2563

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานปฏิบัติการระดับ 2 ครั้งที่ 2/2563

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานปฏิบัติการระดับ 2” ครั้งที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2 เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ อาจารย์ นักวิจัย ผู้ดำเนินการ/ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ได้มีความเข้าใจกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ในการดำเนินการกับเชื้อโรค พิษจากสัตว์ และสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมตามพ.ร.บ.เชื้อโรคฯ และแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่านเท่านั้น

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว โปรดลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/UUEcQCj55aeRZz7R9

รายละเอียดกำหนดการอบรมดูได้ที่ http://www2.kmutt.ac.th/news/newsdetail.aspx?ref=202003000286

ปิดรับรายชื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เพื่อจัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมต่อไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณณมล วรปรีดา โทรศัพท์ 0-2470-9623 หรือ E-mail: ethics@mail.kmutt.ac.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *