การส่งประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. (IRB) ผ่านระบบ Email

การส่งประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. (IRB) ผ่านระบบ Email

สืบเนื่องจากมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ยังคงสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB) ตามปกติ
ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์ วิธีการรับข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อขอรับการประเมินโครงการวิจัยที่เข้าข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ผ่านระบบ Email : ethics@mail.kmutt.ac.th รายละเอียดดังภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

  1. เอกสารทั้งหมดส่งเป็นไฟล์ MS Word (ยกเว้น ใบประกาศนียบัตร และ เอกสารสอบผ่านโครงร่างงานวิจัย เป็น ส่งเป็นไฟล์ pdf)
  2. ขอให้นักวิจัยส่งเอกสารประกอบการประเมินไปยังผู้ประสานงานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำคณะ/สำนัก/สถาบัน ตาม Email ที่ระบุในแผ่นประชาสัมพันธ์
    หรือ หากหน่วยงานของนักวิจัยท่านใดไม่มีคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำคณะ/สำนัก/สถาบัน ขอให้ส่งเอกสารประกอบการประเมินมายัง Email : ethics@mail.kmutt.ac.th
  3. โปรดส่งเอกสารการประเมิน 1 Email ต่อ 1 โครงการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *